Září 2013

Ukaž kozy

5. září 2013 v 17:51
dám ti jabko
hnusný kozy
vrať mi jabko

(Autor neznámý; na stěně pánských záchodků v Dobré trafice na Újezdě)